Vi är alla olika men lika mycket värda

En av grundstenarna i scouternas verksamhet är att alla vi människor är olika, men lika mycket värda. Vi ser olika ut, vi tänker olika, är duktiga på olika saker, utvecklas olika och gillar olika saker. Olika erfarenheter socialt och kulturellt är en möjlighet till ökad kunskap och förståelse.  I scouterna är olikheterna en tillgång. Genom att använda våra olikheter kan vi i scoutgruppen, patrullen, hjälpas åt och komplettera varandra. Det den ene har svårt för kan den andre hjälpa till med. Att hjälpas åt för att nå ett gemensamt mål är självklart i scouterna.

Vi lär oss hantera eld.

Elden har i alla tider fascinerat människan. Den kan ge värme, möjliggöra matlagning och skapa stämning. Elden kan även vara människans fiende om den inte tyglas och används på rätt sätt. Som scout får du lära dig att hantera elden på rätt sätt och hur du ska göra om elden blir okontrollerad.  I olika åldrar får du lära dig och träna olika moment för att kunna hantera eld. När du kan alla momenten får du ett märke som bevis på din kunskap.

Tända 10-pack     I Spårarscouterna kan du få TÄNDA- märket. För att få det märket ska du kunna visa dina patrullkompisar och ledare att du kan:
• Tända en tändsticka och provat att tända en lykta och en eld.
• Känna till vilka risker levande ljus och eldar innebär och ha diskuterat hur man ska bete sig i närheten av ljus och eld.
• Veta vad du ska göra om du bränner dig.

I Upptäckar- och Äventyrarscouterna kan du få BRINNA och ELDA-märket.
Brinna 10-pack     För att få BRINNA-märket ska du visa dina
patrullkompisar och ledare innehållet för märket TÄNDA, och dessutom ska du kunna:

• Vad som behövs för att en eld ska fungera (syre, värme, bränsle) och ha fått testa vad som händer om alla delar inte finns med.
• Veta hur man eldar säkert, det vill säga hur man gör en säker eldstad som hindrar elden från att sprida sig och hur du förbereder för att kunna släcka elden.
• Kunna göra upp en eld.

Elda 10-pack    För att få ELDA-märket ska du visa dina
patrullkompisar och ledare innehållet för märket TÄNDA och BRINNA, och dessutom ska du kunna:

• Med hjälp av kniv, tändstickor och bränsle du hittar i naturen kunna göra upp en eld och hålla den vid liv under en längre tid.
• Känna till olika eldtyper och kunna anpassa elden efter olika situationer som matlagning, värmekälla eller mys.
• Kunna skilja på några olika typer av trä och veta vad som skiljer dem åt i eldhänseende, till exempel vad som ger mest värme och vad som skvätter mest/minst.
• Ha provat på att göra upp eld med andra metoder än tändare och tändstickor, t.ex. eldstål eller förstoringsglas.

För att scouterna ska få träna att släcka eld i kläder på en docka och med eldsläckare kommer brandkåren till ett av årets möten. Scouterna får då prata om hur man gör och alla som vill får prova att använda eldsläckare och släcka eld i kläderna på en docka med hjälp av filt.

Indianövernattning med Spårarna 16-17 mars

Samling vid lägerelden

Innan skymningen hunnit lägga sig vandrade 10 orädda Spårarscouter upp mot Hajkås. Trots onda axlar och tunga ryggsäckar kom de till slut fram till Indianbyn. Klubbade Sälen hälsade välkomna och Vita Molnet delade med sig av sin astronomikunskap vid lägerelden. De fick sedan själva tillverka sina matredskap för att kunna grilla de fluffiga marsmallowsen. Kvällen avslutades med sång innan det var dags att krypa till kojs.

När solen återigen steg upp hade det tisslats och tasslats ett tag och Scouterna var pigga som lärkor. (Något som inte Packade Åsnan var.) Efter frukost började arbetet att bli värdiga indianer. En medicinpåse för livets medicin tillverkades och den röda färgen målades på. Vi välkomnade sedan Järnbrotts Upptäckarscouter och lekte lekar tillsammans innan de begav sig av mot egna äventyr.

Lek på gång...

För Spårarindianerna var det dags för tre indianprov. Pilbågskytte, djurspår och vattenförflyttning. Nu var de fullfjädrade indianer!

// Ettriga Illern

Redo för livet!

I scouterna görs unga redo för livet. Verksamheten bygger på den värdegrund som finns beskriven i scoutlagen, scoutlöftet och scoutmetoden. Scoutlagen handlar om att vara en god kompis och att värna om vår natur. I Spårarscouterna får du lära dig vad scoutlagen innebär och när du blir Upptäckarscout får du avge ett löfte att efter bästa förmåga följa scoutlagen. Tillsammans strävar vi efter att alltid vara redo för varandra.

Scoutlagen
1. En scout söker sin tro och respekterar andras
2. En scout är ärlig och pålitlig
3. En scout är vänlig och hjälpsam
4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat
5. En scout möter svårigheter med gott humör
6. En scout lär känna och vårdar naturen
7. En scout känner ansvar för sig själv och andra

Scoutlöftet
Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen

Valspråk och lösen
Var redo! – Alltid redo!

Sankt Georgsdagen

Den 23 april firar scouter i Sverige och över hela världen Sankt Georgsdagen. Då samlas scouter för att minnas den tappre riddaren Sankt Georg som räddade en stad och dess prinsessa från en våldsam och hotfull drake.

Hindås scoutkår brukar fira Sankt Georg tillsammans med Bollebygds scoutkår. Kårerna träffas för att ta del av sagan om Sankt Georg, leka, fika och umgås.

 

I patrullen lär vi oss samarbeta

I scouterna samarbetar vi. För att träna samarbete och lära sig att tillsammans lösa problem arbetar vi i små grupper, patruller. I patrullen får alla chansen att vara delaktig och synas. I patrullerna lär sig scouterna att samarbeta, leda andra och visa hänsyn. Ofta ställs patrullen inför utmaningar som kräver mycket samarbete, det kan till exempel vara att regnet öser ner när man är på utflykt och maten måste värmas på något sätt.

Upptäckarscouterna har denna termin valt egna patrullnamn. Det blev patrullerna Nyckelpigan, Vargen, Ödlan och Taxen. Patrullerna har ritat bilder av sina patrulldjur och har gjort egna patrullrop. Patrullropen används för att öka känslan av sammanhållning och tillhörighet.

Nyckelpigor ritade av Upptäckarscout Jennifer.