Om KFUM – KFUK

KFUK-KFUMs Scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund står i knutpunkten för två av Sveriges största ungdomsrörelser: KFUK-KFUM och scoutrörelsen. Här står den unga människan i fokus och ges möjlighet att växa till kropp, ande och själ i gemenskap med andra genom scoutmetoden.

KFUK-KFUMs scoutförbund är ett av fem scoutförbund i Sverige. Vi är ca 10 000 medlemmar fördelade på ungefär 200 kårer från nordligaste nord till sydligaste syd. Genom Svenska Scoutrådet är vi anslutna till scoutings världsorganisationer. Detta gör oss till en del av världsrörelsen scouting, med ca 38 miljoner medlemmar. Scouting finns i hela världen – nästan. Det är sex länder som idag inte har scoutverksamhet: Andorra, Folkrepubliken Kina, Kuba, Nordkorea, Laos och Burma. Läs mer om scoutrörelsen i Sverige.

KFUK-KFUMs scoutförbund är också en del av KFUK-KFUM-rörelsen i Sverige. KFUK betyder Kristliga Föreningen Unga Kvinnor och KFUM betyder Kristliga Föreningen Unga Män. Inom KFUK-KFUM finns basket, lägergårdar, körer, klättring, studiecirklar, fotoklubbar och mycket, mycket mer. KFUK-KFUM är en del av världsrörelserna YWCA och YMCA, som finns i mer än 130 länder. I Sverige finns över 77 000 medlemmar engagerade i någon del av KFUK-KFUM-rörelsen och i världen minst 55 miljoner. Läs mer om KFUK-KFUM-rörelsen i Sverige.

Scouting – mer än bara friluftsliv

Friluftslivet har en central roll i vår verksamhet. Genom att scouterna får uppleva friluftsliv skapas ett naturligt intresse för naturen och miljön. Friluftsliv med miljömedvetenhet är en av de fyra idéinriktningar som vårt scoutförbund arbetar med. De andra är Personligt samhällsengagemang, Internationellt ansvar och Kristen livsåskådning. Tillsammans gör detta att vårt förbund visar på ett miljömedvetet friluftsliv med människan i centrum.
Helt ideellt

Ideell verksamhet

KFUK-KFUMs scoutförbund är en ideell organisation som är beroende av att privatpersoner, organisationer och ibland företag stöttar verksamheten. Ingen av ledarna som arbetar med scoutgrupper runt om i landet får någon ersättning för detta. Allt de gör sker på deras fritid och de drivs av sitt stora engagemang för scouting, barn och ungdomar.