Om scouting

Information om scoutingens historia och information om scoutlöftet, scoutsången och scoutskjortan finner du här: “Scoutfakta“.

Hindås Scoutkår tillhör KFUM-KFUK. Information om denna organisation finner du här: “Om KFUM-KFUK“.