Scouthistoria

Scouthistoria

Scouting startades av Lord Baden Powell i England och det första scoutlägret hölls på Brownsea island 1907. Scouting kom till Sverige 1908. Mer intressant histora finns att läsa på dessa länkar!