Terminsprogram

Nedan finner du terminsprogrammen för de olika avdelningarna.

  • Familjescouterna har skjutit upp sin terminsstart. Maila scouter@hindasscout.se för mer information. Vanligtvis sär det möten en sönd i månaden kl 10-11.30
  • Spårarnas terminsprogram VT21 (klass 2-3)
  • Upptäckarnas terminsprogram VT21 (klass 4-5)
  • Äventyrarscouterna VT21 – kontakta scouter@hindasscout.se (klass 6-8)
  • Utmanare VT21 – Uppdateras kontinuerligt
Programmen visas som så kallade PDF-dokument. Om du saknar ett läsarprogram för denna typ av dokument kan du finna en gratisvariant här.