Vi lär oss hantera eld.

Elden har i alla tider fascinerat människan. Den kan ge värme, möjliggöra matlagning och skapa stämning. Elden kan även vara människans fiende om den inte tyglas och används på rätt sätt. Som scout får du lära dig att hantera elden på rätt sätt och hur du ska göra om elden blir okontrollerad.  I olika åldrar får du lära dig och träna olika moment för att kunna hantera eld. När du kan alla momenten får du ett märke som bevis på din kunskap.

Tända 10-pack     I Spårarscouterna kan du få TÄNDA- märket. För att få det märket ska du kunna visa dina patrullkompisar och ledare att du kan:
• Tända en tändsticka och provat att tända en lykta och en eld.
• Känna till vilka risker levande ljus och eldar innebär och ha diskuterat hur man ska bete sig i närheten av ljus och eld.
• Veta vad du ska göra om du bränner dig.

I Upptäckar- och Äventyrarscouterna kan du få BRINNA och ELDA-märket.
Brinna 10-pack     För att få BRINNA-märket ska du visa dina
patrullkompisar och ledare innehållet för märket TÄNDA, och dessutom ska du kunna:

• Vad som behövs för att en eld ska fungera (syre, värme, bränsle) och ha fått testa vad som händer om alla delar inte finns med.
• Veta hur man eldar säkert, det vill säga hur man gör en säker eldstad som hindrar elden från att sprida sig och hur du förbereder för att kunna släcka elden.
• Kunna göra upp en eld.

Elda 10-pack    För att få ELDA-märket ska du visa dina
patrullkompisar och ledare innehållet för märket TÄNDA och BRINNA, och dessutom ska du kunna:

• Med hjälp av kniv, tändstickor och bränsle du hittar i naturen kunna göra upp en eld och hålla den vid liv under en längre tid.
• Känna till olika eldtyper och kunna anpassa elden efter olika situationer som matlagning, värmekälla eller mys.
• Kunna skilja på några olika typer av trä och veta vad som skiljer dem åt i eldhänseende, till exempel vad som ger mest värme och vad som skvätter mest/minst.
• Ha provat på att göra upp eld med andra metoder än tändare och tändstickor, t.ex. eldstål eller förstoringsglas.

För att scouterna ska få träna att släcka eld i kläder på en docka och med eldsläckare kommer brandkåren till ett av årets möten. Scouterna får då prata om hur man gör och alla som vill får prova att använda eldsläckare och släcka eld i kläderna på en docka med hjälp av filt.

Det här inlägget postades i Kåren, Spårarscout, Upptäckarscout. Bokmärk permalänken.