Ledare & Kontakt

Kontaktpersoner:
Kårordförande Lena Bergqvist 070-3410739
Scoutledare Andrea Brodén 070-7877591
Mailadress: info@hindasscout.se

Ledare:
Familjescouter – vi söker efter en ledare som även kan axla den administrativa rollen (mailutskick, medlemsregistrering, inlägg mm.) för att kunna starta avdelningen i höst. Anna Billberg är kvar så det finns gott ledarstöd.

Spårarscouter – Mathias Christofferson, Christian Ekberg och Matthias Weslien

Upptäckarscouter – Andrea Brodén, Jörgen Holmsbo, Alma Karlemon, Mattias Gustavsson, Elin, Michael mfl..

Äventyrarscouter – Mattias Karlsson och Erik Rydberg (Härryda scoutkår), Alexandra, Anders

Utmanarscouter – Andrea Brodén, Lotta Rydberg (Härryda scoutkår) och Jenny Balkow (Bollebygds scoutkår)

Styrelse:
Ordförande: Lena Bergqvist
Kassör: Anders Meijer
Sekreterare: Anna Billberg
Styrelseledamöter: Alma Karlemon, Christian Ekberg, Ulrika Karlsson, Andrea Brodén, Linda Karlsson