Scoutlag & löfte – våra värderingar

Scoutlag och löfte

Scoutlagen

Scoutlagen beskriver de värderingar som finns inom scoutrörelsen. Det handlar om att vara en god kompis och medmänniska, hjälpas åt och uppmuntra varandra samt leva i samklang med naturen. Scoutlagen har sju punkter som oberoende av varandra är lika viktiga. I scouterna arbetar vi aktivt med våra värderingar genom att ständigt diskutera och lyfta upp dessa frågor i olika sammanhang.

  • En scout söker sin tro och respekterar andras
  • En scout är ärlig och pålitlig
  • En scout är vänlig och hjälpsam
  • En scout visar hänsyn och är en god kamrat
  • En scout möter svårigheter med gott humör
  • En scout lär känna och vårdar naturen
  • En scout känner ansvar för sig själv och andra

Scoutlöftet

“Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen”

Spårarscouternas lag

När du går i andra klass kan du börja i scouterna som Spårarscout. En Spårarscout får successivt lära sig vilka värderingar som scouting bygger på. Spårarscouterna har därför en egen lag som är grunden till scoutlagen.

En scout vill vara ärlig och hjälpsam och göra sitt bästa

Valspråk och lösen

Att leva upp till de värderingar som scoutlagen bygger på innebär att vara redo för att möta sina medmänniskor och leva i samklang med naturen. Med valspråk och lösen visar vi att vi är redo för detta.

“Var redo!
Alltid redo!

Vi använder tex. vårt valspråk i samband med avslutningsceremoni, märkesutdelning och flagghissning och halning.