Scouternas målspår – varför vi gör

I Scouterna vill vi bidra till barn och ungas personliga utveckling. Scouterna har tagit fram fem utvecklingsområden som vi fokuserar på; i tanken, som del i en grupp, i sina relationer med andra, i sin tro och rent kroppsligt. Dessa fem områden är uppdelade i 14 målspår som vi bygger vår verksamhet på, från spårare till roverscout.

 • Ledarskap
 • Aktiv i gruppen
 • Relationer
 • Förståelse för omvärlden
 • Känsla för naturen
 • Aktiv i samhället
 • Existens
 • Egna värderingar
 • Självinsikt & självkänsla
 • Fysiska utmaningar
 • Ta hand om din kropp
 • Problemlösning
 • Kritiskt tänkande
 • Fantasi & kreativt uttryck

Vill man läsa mer vad de olika målspåren innebär kan man kolla på Scouternas hemsida. Jag tyckte även att scouterna i Örebros län har förklarat målspåren tydligt här.