Om Hindås Scoutkår

Hindås Scoutkår startade sin verksamhet redan på mitten av 40-talet. Samhället var då inte så stort och medlemsantalet höll sig till ett 25-tal pojkar. I början på 60-talet lades verksamheten ner på grund av ledarbrist, men 1972 bildades det som i dag är Hindås Scoutkår. Idag är vi ca 50 personer i kåren.

De flesta Hindåsbor känner till att vi scouter länge huserat i gamla Haråsskolan. Numera har vi flyttat till ett fräscht och mindre hus som ligger granne till gamla skolan. Det nya huset invigdes efter renovering i september 2011 och kallas händanefter “Scoutgården”. Den är mycket funktionell och ligger perfekt till för scoutverksamhet, med naturen in på knutarna.

Alla vi som arbetar inom kåren, gör det ideellt och därför att vi tycker scouting är viktigt.

Vårt postgironummer är: 7 63 54-0. Detta konto används för inbetalning av t.ex. medlemsavgifter, lägeravgifter och betalning av skjortor.
OBS! Skriv alltid namn, födelsedatum och avdelning som meddelande på inbetalningskort eller vid internetbank.

Swish 123 197 15 48