Scoutsången

Scoutsången, eller “De svenska scouternas sång” är en sång vi ibland sjunger . Det kan vara avslutningen på ett läger eller arrangemang eller på ett möte eller terminsavslutningen. Sången är gammal tradition och även om den är gammalmodig så skapar den gemenskap bland oss scouter i hela Sverige. Oftast sjunger vi bara vers 1 och 4 men även vers 2 och 3 är fina och finns lite längre ner.

Text: J. Nordling
Musik: S. Swedberg

Vers 1
Vi äro svenska scouter vi och
löftet som blev givet.
En vårdag brusande och fri
står på vår panna skrivet.
För Gud för kung och fosterland
vart än i livet ställer.
Var redo när det gäller
med hjärta håg och hand.

Vers 4
Var redo hör den stormens il
som genom världen skrider.
Håll spänd din sträng håll blank din pil
nu är det knoppnings tider.
Nu knyta vi vårt syskonband
i kärlek och i gamman.
Nu smida vi det samman
kring hela Sveriges land.

Vers 2
Vår lag är allvar, lust och fröjd
att hjälpa och att stöda.
Så lyft i sång mot himlens höjd
vår plikt ack kära möda.
Drag ut från självets trånga vrå
till skogens vida salar,
till svenska berg och dalar,
där friska vindar gå.

Vers 3
Vi äro svenska scouter vi.
Vi lystra och vi spana,
på myrans spår och falkens skri,
på allt vi se och ana.
Det svaga giver vi vårt mod,
det tunga underlätta.
Det goda och det rätta,
vi offra glatt vårt mod.